Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Nov 29, 2020

Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og ikke mindst forfatter til bl.a. bogen ‘Stress og eksistens’. 

 

Jeg er vild med Mettes bog fordi hun stiller skarpt på de strukturelle forhold i samfundet vi befinder os i, og som næsten ikke kan føre til andet end stress. Vi taler om...