Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Feb 13, 2019

Nadja indleder med at fortælle om sin opdagelse af konsekvenserne af det store skift, der skete med de nye arbejdsrelaterede styringsstrategier i slutningen af 90’erne. Hvordan medarbejdere i optimeringens øjemed nu fik stillingsbeskrivelser, der ikke mere svarede til det arbejde de lavede. Hun taler også om,...


Feb 1, 2019

Jeg har interviewet Mette Peoples om det at opleve hovedpiner når hun cyklede ind på sit arbejde, og hvordan det udviklede sig til at hun slet ikke kunne røre sig og endte med at blive indlagt på hospitalet. Hun var bange for at dø. Hendes krop havde sagt fra. - I dag kan hun stadig ikke forstå hvordan det kan...