Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

May 26, 2023

Jeg har haft en samtale med Lars Johansen om hvordan det opleves som erfaren psykoterapeut at blive ramt af et stresskollaps, han ikke havde set komme. 

 

Nogle af os rammer stress så hårdt, at det ikke er et spørgsmål om at komme op på hesten igen. For hesten er der ikke! Så bliver det et spørgsmål om hvad jeg...