Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Feb 27, 2022

Læge og forfatter Russell Kennedy deler her ud af sin viden og erfaring om angst. Russell ser angsten som en reaktion på et nervesystem, der er i alarmberedskab.

The Anxiety MD, Russell Kennedy, siger også at angst er hjernens forsvar mod at mærke kroppen. Vi taler om 'the alarm-anxiety cycle' og Background og...