Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Apr 27, 2019

Du skal høre en samtale mellem Johanna Søndergaard og mig. Vi har sat os ned for at tale om vores oplevede symptomer forbindelse med at have henholdsvis PTSD og traumatisk stress. 

Det bliver en stærk og intens samtale, og derfor vil jeg advare dig der sidder og lige nu er ramt af stress eller traumer. HVIS...


Apr 27, 2019

Velkommen til denne episode af Samtaler om Stress, hvor jeg gerne vil forklare hvordan stress kan blive traumatisk, hvad et traume vil sige og hvornår man er ramt af traumatisk stress.

I mit interview med Nadja Prætorius kan du høre mere om hvordan vi kan blive traumatiseret eller sagt med andre ord, ramt...