Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Feb 15, 2020

Stress bliver næsten altid ledsaget af skam. Vi skammer os. Over det der er sket med os. Over ikke at kunne følge med; Med de andre, med samfundet og med det vi mener der bliver krævet af os. 

Men hvad er skam egentlig for et væsen? Og kan skam måske ligefrem gøre vores tilstand værre? Eller kan skammen have siddet...


Feb 1, 2020

Stressramte bliver så godt som altid mødt med “Hvorfor sagde du ikke fra?” eller “Du skal lære at sige fra!”. Men hvorfor siger vi ikke bare fra? Det har jeg spurgt Rasmus Willig om, og han har meget venligt givet sig tid til at tale om sin og Anders Ejrnæs’ bog Flexisme. Rasmus forklarer hvordan...