Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Nov 29, 2020

Mette Vesterager er filosof, rådgiver, coach, foredragsholder, underviser og ikke mindst forfatter til bl.a. bogen ‘Stress og eksistens’. 

 

Jeg er vild med Mettes bog fordi hun stiller skarpt på de strukturelle forhold i samfundet vi befinder os i, og som næsten ikke kan føre til andet end stress. Vi taler om opgøret med individualiseringen af stress og hvordan de mest brugte forståelser af stress ikke har noget forskningsmæssigt belæg. 

 

Vi taler også om ‘præstationssamfundet', og hvad det gør ved os når præstation bliver drivkraften for vores arbejde og liv generelt. Vi risikerer at blive fremmedgjorte og hvad betyder det? Og så er der den ‘sociale acceleration’, som er en underliggende kraft i vores liv. Hvad gør det ved os at hastigheden på stort set alt vi omgiver os med er steget og mulighederne i livet er uendelige?