Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress

Apr 25, 2020

At blive gjort til noget, sker når vi ikke ser mennesket bag. Bag opgaven, bag arbejdet, bag regnearket, bag problematikkerne, bag stressen. At blive gjort til noget føles afmægtigt og vil øjensynligt afføde vrede. 

 

Jeg har talt med Lotte Schlosshauer Frøik om forskellen på at være noget og at være nogen....