Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Oct 3, 2019

Frank Vestergaard Olsen - psykolog, SE Traumeterapeut og medejer af Traumeheling Aps - forklarer hvordan Somatic Experiencing® (SE) bygger på en fokuseret opmærksomhed på kropsfornemmelser, hvorved kroppens iboende og helende ressourcer aktiveres. 

 

Somatic Experiencing er en internationalt anerkendt tilgang til behandling af traumer. Metoden er udviklet af  Dr. Peter Levine, psykolog og biofysiolog. Frank forklarer i denne podcast hvordan balancen i nervesystemet kan genetableres, hvorved stressreaktionerne helt eller delvis kan opløses. 

 

Arbejdet med at forløse traumer gennem kroppen har vist sig effektiv ved større katastrofer og successive traumer, såsom vold og seksuelle overgreb i barndommen, krigstraumer , PTSD m.m. Men også enkeltstående voldsomme oplevelser, langvarig stress, akkumuleret stress, hovedtraumer og usikker opvækst, kan behandles med SE. Endelig bruges SE til behandling af diverse funktionelle lidelser.