Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Apr 8, 2023

“Jeg tror ikke jeg vidste, at jeg var syg nok til en sygemelding”. Line Johansson arbejdede som PPR-psykolog, gjorde rigtig meget for at undgå stress, men blev alligevel påvirket af arbejdsforholdene og blev til sidst rigtig dårlig. Det var en kollega som mente hun måtte blive sygemeldt.

 

Hør Line fortælle om hvordan et presset system til sidst får ram på hende selv. Hvilke erkendelser hun har haft undervejs. Og hvordan hun i dag har fundet en måde at leve med sin belastningsreaktion. 

 

Line er autoriseret psykolog med praksis i Randers, Østjylland. Efter en del år i som psykolog i kommunen ved dagtilbud og skoler, fik Line en arbejdsrelateret belastningsreaktion (stress), og dér fik  hun, som hun skriver på sin hjemmeside: “prøvet, på eget nervesystem, hvordan vi mennesker virker (eller ikke virker), når den slags møder os.” I dag har hun taget den traumeterapeutiske forståelse af krop og nervesystem med ind i sin egen levemåde og professionelle praksis.

 

Jeg kan anbefale at følge Line på Instagram (psykologlinejohansson), hvor hun formidler sin viden i flotte illustrationer!

 

Hjemmeside: www.psykologlinejohansson.dk 

Instagram @psykologlinejohansson