Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Jan 31, 2019

Fortsættelse fra første del af interviewet med Nadja Prætorius. Her fortæller Nadja bl.a. om hvordan de nye arbejdsrelaterede styringsstrategier fører til umyndiggørelse, dehumanisering og fremmedgørelse hos mennesker, og hvordan denne fremmedgørelse påvirker vores psyke. Nadja Prætorius påviser med andre ord hvordan vi har skabt nogle vilkår for vores arbejde, der for rigtig mange har den samme påvirkning, som hvis vi havde været udsat for et traume.