Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Jan 7, 2019

Jeg fortæller her lidt om hvorfor jeg har startet denne podcast, den historie kommer ikke uden om min egen personlige historie.

Det hele startede nemlig den gang jeg selv var sygemeldt ovenpå et alvorligt stresskollaps. Det var på mange måde en fuldkommen chokkerende oplevelse at blive ramt så alvorligt af stress. 

Jeg gik derhjemme og drømte om et radioprogram der kunne fortælle hele den komplekse sandhed om stress. Også de historier der gør ondt. Dem man ikke vil høre. Den forskning der ikke er populær og ikke passer ind i den politiske dagsorden. Alle de mennesker der vil menneskeheden det godt. Som tænker på eksistens, på livet. Som vil det gode.

Jeg havde samtidig en stærk fornemmelse af at det jeg blev om at gøre, ikke bare var forkert, men også skadeligt for min tilstand. 

I et sidste desperat dødsstød, for at rede mig selv, begyndte jeg i mit eget langsomme tempo så at søge mere viden om stress. Gradvist fik jeg en anden forståelse af min tilstand. Jeg fandt svar på mine spørgsmål, og jeg fandt håb. Med tiden fandt jeg også healing og begyndte at rehabilitere.