Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Apr 25, 2020

At blive gjort til noget, sker når vi ikke ser mennesket bag. Bag opgaven, bag arbejdet, bag regnearket, bag problematikkerne, bag stressen. At blive gjort til noget føles afmægtigt og vil øjensynligt afføde vrede. 

 

Jeg har talt med Lotte Schlosshauer Frøik om forskellen på at være noget og at være nogen. Hvordan Lotte selv har oplevet, qua sin egen erfaring med stress, at være blevet gjort til noget. Og om finde vejen hjem til sig selv, ved igen at blive til nogen. 

 

Lotte slår et slag for at stress først og fremmest er relationelt, og at vi derfor i langt højere grad bør tale om ansvarspådragelse i forhold til de mange stressramte. Samtidig påpeger hun, at der bør være nogle grundregler for hvilke karakteregenskaber man bør besidde som leder. Vi er tilbage til de gode gamle dyder, som at være sandfærdig, venlig og respektfuld. Vi bevæger os således helt nede på det personlige plan hvor vi kender til vrede og udmattelse, men også oppe på det filosofiske plan, hvor vi berører de gamle filosoffer og dydsetikken. 

 

Lotte Schlosshauer Frøik er cand.mag fra Københavns Universitet, uddannet i nordisk litteratur, filosofi og teologi og indehaver af virksomheden Eksistens. Hun har mange års erfaring fra social-og sundhedssektoren med efteruddannelse, vejledning, foredrag, temadage og ikke mindst filosofisk sparring med medarbejdere på alle niveauer.