Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Dec 20, 2019

Jeg har lavet denne guide til stress-sygemeldte, da jeg møder rigtig mange der enten ikke ved hvorfor de skal søge hjælp ved stress, hvordan en stresssygemelding skal bruges, hvorfor det næsten er umuligt at klare stress'en selv og hvorfor man ikke bare kan sove sig ud af stress.

Du kan også bruge denne guide hvis du allerede er i behandling for din stress, men er i tvivl om det er den helt rette behandlingstilgang. Behandling af stress bør nemlig ikke kun være psykoterapi, men heller ikke kun rådgivning. 

Jeg fortæller her om hvordan jeg arbejder med rehabiliteringsprogrammer og ikke mindst en grundig stressudredning. 

Endelig kan du bruge guiden, hvis du vil være sikker på om din pårørende får god nok stressbehandling.