Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Mar 24, 2022

Jonas Vennike Ditlevsen er psykolog og meget aktiv i psykiatri-debatten. I en undren over den store forekomst af psykiatriske diagnoser har jeg stillet Jonas nogle spørgsmål, i håbet om at han kan sætte nogle flere ord på de fænomener vi begge oplever.

Vi taler om depression, angst, ADHD og autisme. De fleste stressramte oplever at i konsultation med deres læge, at få foreslået at de måske har en depression, og at det ville være en god ide hvis de tog antidepressiv. Rigtig mange viser ikke særlige tydelige tegn på noget depressivt, de føler sig ikke deprimerede - kun naturligt triste over deres situation - , og de har ikke lyst til at tage medicin. Mange frygter at det kan blive brugt imod dem, hvis de siger fra.

Jonas er med til at belyse ulemperne ved den stigende diagnostisering af psykiske tilstande. Hvilke mekanismer der kan lægge bag de psykiske tilstande, og hvordan vi behandle dem, hvis ikke vi skal medicinere al afvigende adfærd.

https://delfipsykologerne.dk