Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Aug 22, 2019

“Jeg ved godt at personlige erfaringer ikke er så ”comme il faut” i de her dokumentationstider. 

Men jeg vil nu alligevel holde fast, i at det ikke findes noget alternativ til erfaringer. 

Og de har vist mig at langsommelighed er at foretrække frem for hurtighed. … skal vi ikke starte en ”slow work ” bevægelse?”

 

Sådan skrev Thomas Milsted på de sociale medier i midten af sommerferien, og jeg kunne ikke være mere enig. Men kan det lade sig gøre at implementere mere langsomhed i vores overaccelererede samfund? Og hvorfor bliver vi ved med at holde tempoet oppe i en fart der påvirker vores helbred negativt?

 

Jeg stiller Thomas Milsted en række spørgsmål og prøver og få belyst, om han mener det er individet eller samfundet der skal sige fra overfor den høje fart og den deraf følgende stress.