Preview Mode Links will not work in preview mode

Samtaler om Stress


Jun 27, 2021

Hvordan kan man forklare angst? Hvordan kommer angst til udtryk? Kan man have angst uden at vide det? Kan man have angst uden at være angst for noget bestemt? Hvem kan få angst? SKAL man have medicin mod angst? Kan man komme sig over angst uden medicin ? Hvordan? Hvad kunne man forstille sig, at angsten havde af årsag? Kan man ligefrem forstille sig at angst er en besked om noget? 

Det er nogle af de spørgsmål Ayuna og jeg forsøger at belyse i denne første del af vores rolige samtale. Vi har stor fokus på at skabe ro i nervesystemet undervejs. Så en “advarsel” skal lyde om at det er et meget langsom og roligt tempo vi har sat for dette emne, der meget let kan berøre os alle. Undervejs bruger vi selv en masse metoder til at regulere angst, man kunne kalde det hjemmelavet selvmedicinering.

Ayuna Pedersen er psykoterapeut og har desuden flere certificerede tillægsuddannelser og træningsforløb inden for nyere neuropsykologi, traumebehandling, familie- & parterapi, kropsterapi, emotions fokuseret terapi, evidensbaseret coaching, positiv psykologi, systemisk familieopstilling og mindfulness. Ayunas arbejdsfelt rækker over et bredt område fra terapi for enkeltpersoner, par og familier med deres børn til konsulentarbejde med undervisning, personaleudvikling & coaching.